Theorieles

Theorieles in Schiedam
Over de theorielessen in Schiedam

Onze rijschool beschikt over een compleet ingericht theorielokaal waarin theorielessen worden gegeven. Deze lessen bestaan uit een dagcursus elke zondag.

Ons theorielokaal beschikt over het twintest systeem dat ook door het CBR wordt gebruikt. Het twintest systeem bestaat uit bedieningspanelen met drukknoppen. Gemiddeld zakt 65-85 % bij het theorie examen van het CBR omdat ze onvoldoende zijn voorbereid. Door het unieke nagebootste systeem kunnen onze theoriecurssuen hoogwaardig worden genoemd, dat tevens te zien is aan de slagingspercentages. Wij hebben namelijk meer dan 90 procent geslaagden voor de theorielessen.

Naast het volgen van de dagcursus is het natuurlijk ook mogelijk om theorieboeken of cd-roms aan te vragen. In onze lespakketten zijn deze inbegrepen.

Het theorieexamen bij het CBR mag alleen gevolgd worden indien 17 jaar of ouder.

Het theorie examen is een erg belangrijk onderdeel uit de rijopleiding, zonder theorie examen mag je ook geen praktijkexamen doen. Wanneer je geslaagd ben voor je theorie examen ontvang je een certificaat dat je weer mee moet nemen bij het praktijkexamen.

Het theorie examen bestaat uit drie onderdelen:

- Onderdeel gevarenherkenning met 25 vragen. (wat doe ik in een bepaalde situtatie remmen, gas loslaten of niets).
- Wet en regelgeving met 40 vragen

Wil je slagen dan zal je 35 vragen wet en regelgeving en minimaal 13 vragen gevaarherkenning goed moeten beantwoorden. Het examen bestaat uit ja/nee vragen, open vragen, meerkeuzevragen en gedragsvragen.

Het theorie examen bij het CBR duurt drie kwartier, binnen een kwartier kan je dan de uitslag verwachten. Als je geslaagd bent dan krijg je direct je theoriecertificaat mee. Slaag je niet dan krijg je het uitslagformulier met de onderdelen die nog verbeterd moeten worden. Per onderdeel kan je dan precies zien wat er fout is gegaan. Bij het volgen van het theorie examen is een geldige legitimatie verplicht.